[mc4wp_form]

TRENDING POSTS

नेपालका स्थानीय तहहरू (List of Local levels of Nepal)

स्थानीय तहहरूको नामको हिज्जेमा शुद्धता र एकरुपता सम्बन्धमा व्यक्ति, समुदाय, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश, देश, नदी आदि सबैको नाम हुन्छ।...

Read more
सिटरोल फाराम (Sheetroll Form) : निजामती, प्रदेश निजामती र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै (कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम)

सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा शिक्षक सेवाको स्थायी पदमा नियुक्ति भएको कर्मचारी/शिक्षकले आफ्नो सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनले...

Read more

EDITOR PICK'S

तहवृद्धि आवेदन फाराम – लुम्बिनी प्रदेश (Level Upgrading Form)

लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २८ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०...

Read more
शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति लिएपछि नियुक्ति दिने अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्दछ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक...

Read more

BANKING

No Content Available
No Content Available

INVESTING

No Content Available
No Content Available

INSURANCE

No Content Available
No Content Available

RETIREMENT

No Content Available
No Content Available

TAXES

No Content Available

MOST POPULAR

नेपालका स्थानीय तहहरू (List of Local levels of Nepal)

नेपालका स्थानीय तहहरू (List of Local levels of Nepal)

स्थानीय तहहरूको नामको हिज्जेमा शुद्धता र एकरुपता सम्बन्धमा व्यक्ति, समुदाय, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश, देश, नदी आदि सबैको नाम हुन्छ। नाम कुनै पनि व्यक्ति वा स्थानको पहिचान हो र यो सङ्केत (कोड) पनि हो। हामीले आफ्नो नाम शुद्ध लेखेमा मात्र अरुले पनि हामीलाई शुद्ध नामले सम्बोधन गर्दछन्। कुनै पनि भाषामा...

सिटरोल फाराम (Sheetroll Form) : निजामती, प्रदेश निजामती र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै (कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम)

सिटरोल फाराम (Sheetroll Form) : निजामती, प्रदेश निजामती र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै (कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम)

सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा शिक्षक सेवाको स्थायी पदमा नियुक्ति भएको कर्मचारी/शिक्षकले आफ्नो सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको ढाँचामा वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल - Sheetroll) भरी तोकिएको किताबखानामा दर्ता गराउनुपर्छ। यहाँ निजामती सेवा नियमावली, विभिन्न प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीहरू र शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसारका सिटरोल...

तहवृद्धि आवेदन फाराम – लुम्बिनी प्रदेश (Level Upgrading Form)

तहवृद्धि आवेदन फाराम – लुम्बिनी प्रदेश (Level Upgrading Form)

लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २८ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ४९ बमोजिम न्यूनतम सेवाअवधि र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने तहवृद्धिको लागि भर्नुपर्ने आवेदन फाराम। उक्त फारामको Word File डाउनलोड गरी लाभ लिन सकिनेछ। विशेष निर्देशनः यो फाराम वेबसाइटबाट...

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति लिएपछि नियुक्ति दिने अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्दछ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको पदमा नियुक्ति पश्चात् लिनुपर्ने शपथको फाराम यहाँ राखिएको छ। शपथ ग्रहण (स्वास्थ्य सेवा)Download शपथ ग्रहण (स्वास्थ्य सेवा)Download शपथ ग्रहण (निजामती सेवा)Download शपथ ग्रहण (निजामती सेवा)Download शपथ ग्रहण (शिक्षक)Download...

निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

फारामहरू सरकारी सेवाको छनौटमा सफल भएका उम्मेदवारहरूले नियुक्ति लिनुअघि सम्बन्धित कानुनमा तोकिएको ढाँचामा आफू निरोगी भएको र तोकिएको पदमा काम गर्न शारीरिक दृष्टिले सक्षम भएको प्रमाण (निरोगिताको प्रमाणपत्र) नियुक्ति दिने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्दछ। तोकिएको सेवा सञ्चालन गर्ने सबै नियमावलीहरूको अनुसूची अनुसार निरोगिताको प्रमाणपत्र फरक फरक हुन्छ। यहाँ निजामती सेवा नियमावली,...

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Teacher’s Performance Evaluation Form)

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२घ को उपनियम (७) अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापक/सुपरिवेक्षकलाई बुझाउनु पर्दछ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, (एघारौँँ संशोधन २०७८) को अनुसूची १ अनुसारको परिमार्जित शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन...

Page 1 of 3 1 2 3