[mc4wp_form]

TRENDING POSTS

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति लिएपछि नियुक्ति दिने अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्दछ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक...

Read more
निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

फारामहरू सरकारी सेवाको छनौटमा सफल भएका उम्मेदवारहरूले नियुक्ति लिनुअघि सम्बन्धित कानुनमा तोकिएको ढाँचामा आफू निरोगी भएको र तोकिएको पदमा काम...

Read more

EDITOR PICK'S

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२घ को उपनियम (७) अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु...

Read more

BANKING

No Content Available
No Content Available

INVESTING

No Content Available
No Content Available

INSURANCE

No Content Available
No Content Available

RETIREMENT

No Content Available
No Content Available

TAXES

No Content Available

MOST POPULAR

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति लिएपछि नियुक्ति दिने अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्दछ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको पदमा नियुक्ति पश्चात् लिनुपर्ने शपथको फाराम यहाँ राखिएको छ। शपथ ग्रहण (स्वास्थ्य सेवा)Download शपथ ग्रहण (स्वास्थ्य सेवा)Download शपथ ग्रहण (निजामती सेवा)Download शपथ ग्रहण (निजामती सेवा)Download शपथ ग्रहण (शिक्षक)Download...

निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

फारामहरू सरकारी सेवाको छनौटमा सफल भएका उम्मेदवारहरूले नियुक्ति लिनुअघि सम्बन्धित कानुनमा तोकिएको ढाँचामा आफू निरोगी भएको र तोकिएको पदमा काम गर्न शारीरिक दृष्टिले सक्षम भएको प्रमाण (निरोगिताको प्रमाणपत्र) नियुक्ति दिने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्दछ। तोकिएको सेवा सञ्चालन गर्ने सबै नियमावलीहरूको अनुसूची अनुसार निरोगिताको प्रमाणपत्र फरक फरक हुन्छ। यहाँ निजामती सेवा नियमावली,...

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Teacher’s Performance Evaluation Form)

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२घ को उपनियम (७) अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापक/सुपरिवेक्षकलाई बुझाउनु पर्दछ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, (एघारौँँ संशोधन २०७८) को अनुसूची १ अनुसारको परिमार्जित शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन...

स्तरवृद्धि फाराम (Level Upgrade Form)

स्तरवृद्धि फाराम (Level Upgrade Form)

नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेमा माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि हुनका लागि रीतपूर्वकको फाराम भरी आफू कार्यरत रहेको कार्यालयको प्रमुखको सिफारिस सहित अधिकृत कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवसमक्ष र ४/५/६ तहका कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा विभागको...

म.ले.प. फारामहरूमा संशोधन

म.ले.प. फारामहरूमा संशोधन

म.ले.प. फारामहरू सरकारी कारोबारको लेखाङ्कन, अभिलेख र प्रतिवेदनका लागि कानुनबमोजिम निर्धारित एवम् स्वीकृत ढाँचा भएकाले प्रयोगकर्ताले आफूखुशी परिवर्तन/परिमार्जन गर्न पाइदैँन। हाल प्रयोगमा रहेका म.ले.प. फारामहरूमा देखिएका कमीकमजोरीलाई समयानुकूल आवश्यक सुधार गर्दै आधिकारिक निकायबाट नै कानुनबमोजिम संशोधन गरिनु पर्दछ । नेपालको संविधान र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले...

नेपालीमा भाषिक शुद्धता

नेपालीमा भाषिक शुद्धता

नेपाली भाषा अधिकांश नेपालीको मातृभाषा र अरू मातृभाषी नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा हो। यो नेपालमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त सरकारी कामकाजको भाषा समेत हो। सरकारी कामकाजमा प्रयोग भएको भाषा शुद्ध र स्तरीय हुनुपर्दछ। भाषाको प्रयोगमा देखिएको त्रुटि कम गरी शुद्धता कायम गर्न यो सानो प्रयास गरिएको छ। भाषिक शुद्धताको सहजताका लागि तलका...

Page 1 of 2 1 2