स्वास्थ्य सेवाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form- Health Service)

स्वास्थ्य सेवाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form- Health Service)

स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७१ को उपनियम (१) अनुसार स्वास्थ्य सेवाकानिजामती कर्मचारीहरूले श्रावण ७ गतेभित्र आफूले सम्पादन गरेका ...

कर्णाली प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Karnali Province – Ka Sa Mu Form)

कर्णाली प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Karnali Province – Ka Sa Mu Form)

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ८० अनुसार कर्णाली प्रदेश निजामतीसेवाका कर्मचारीहरूले मूल्याङ्कन अवधि समाप्त भएको ७ दिनभित्र आफूले ...

सङ्घीय निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form)

सङ्घीय निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form)

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ को उपनियम (१) अनुसार सबै निजामतीकर्मचारीहरुले मूल्याङ्कन अवधि समाप्त भएको ७ दिनभित्र आफूले ...

लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form- Lumbini)

लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form- Lumbini)

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ६२ को उपनियम (१) अनुसार लुम्बिनीप्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले मूल्याङ्कन अवधि समाप्त भएको ...

मधेश प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Madhesh Province – Ka Sa Mu Form)

मधेश प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Madhesh Province – Ka Sa Mu Form)

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ८० को उपनियम (१) अनुसार मधेशप्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले मूल्याङ्कन अवधि समाप्त भएको ...

गण्डकी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form- Gandaki)

गण्डकी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form- Gandaki)

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ६० को उपनियम (१) अनुसार गण्डकीप्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले मूल्याङ्कन अवधि समाप्त भएको ...

सिटरोल फाराम (Sheetroll Form) : निजामती, प्रदेश निजामती र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै (कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम)

सिटरोल फाराम (Sheetroll Form) : निजामती, प्रदेश निजामती र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै (कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम)

सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा शिक्षक सेवाको स्थायी पदमा नियुक्ति भएको कर्मचारी/शिक्षकले आफ्नो सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनले ...

तहवृद्धि आवेदन फाराम – लुम्बिनी प्रदेश (Level Upgrading Form)

तहवृद्धि आवेदन फाराम – लुम्बिनी प्रदेश (Level Upgrading Form)

लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २८ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० ...

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति लिएपछि नियुक्ति दिने अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्दछ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक ...

Page 1 of 2 1 2