डाउनलोड्स

मधेश प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Madhesh Province – Ka Sa Mu Form)

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ८० को उपनियम (१) अनुसार मधेशप्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले मूल्याङ्कन अवधि समाप्त भएको...

Read more

गण्डकी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Ka Sa Mu Form- Gandaki)

प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ६० को उपनियम (१) अनुसार गण्डकीप्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले मूल्याङ्कन अवधि समाप्त भएको...

Read more

नेपालका स्थानीय तहहरू (List of Local levels of Nepal)

स्थानीय तहहरूको नामको हिज्जेमा शुद्धता र एकरुपता सम्बन्धमा व्यक्ति, समुदाय, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश, देश, नदी आदि सबैको नाम हुन्छ।...

Read more

सिटरोल फाराम (Sheetroll Form) : निजामती, प्रदेश निजामती र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै (कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम)

सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा वा शिक्षक सेवाको स्थायी पदमा नियुक्ति भएको कर्मचारी/शिक्षकले आफ्नो सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनले...

Read more

तहवृद्धि आवेदन फाराम – लुम्बिनी प्रदेश (Level Upgrading Form)

लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २८ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०...

Read more

शपथ ग्रहण फाराम (Oath Taking Form) [निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको छुट्टाछुट्टै]

सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ति लिएपछि नियुक्ति दिने अधिकारी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्दछ। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक...

Read more

निरोगिताको प्रमाणपत्र (Nirogita Certificate)

फारामहरू सरकारी सेवाको छनौटमा सफल भएका उम्मेदवारहरूले नियुक्ति लिनुअघि सम्बन्धित कानुनमा तोकिएको ढाँचामा आफू निरोगी भएको र तोकिएको पदमा काम...

Read more

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (Teacher’s Performance Evaluation Form)

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३२घ को उपनियम (७) अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु...

Read more

नेपालीमा भाषिक शुद्धता

नेपाली भाषा अधिकांश नेपालीको मातृभाषा र अरू मातृभाषी नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा हो। यो नेपालमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त सरकारी कामकाजको भाषा...

Read more
Page 1 of 2 1 2